100 Yıl Önce Sistem Nasıl Değişti ? Bugün Nasıl Değişiyor ?

100 Yıl Önce Sistem Nasıl Değişti ?

Günümüzden tam yüz yıl önce dünya sistemi değişmeye başlamıştı . Belki de son en büyük İmparatorluk olan üzerinde güneş batmayan imparatorluğun küresel hegemonyası artık bitiyordu . Küresel süper güç ABD olmalıydı . Bu fikir 1800’lü yılların sonlarında masonik yapılar ve malum aileler tarafından ortaya atıldı . Derebeyliklerden kapitalizmin en korkunç boyutuna , ikinci sanayi devriminde üçüncü sanayi devrimine geçmek lazımdı . Sermaye Birleşik Krallık’tan ABD’ye kaymalıydı , ABD güçlenip dünyanın en güçlü askeri ülkesi olmalı bu gücün arkasındaki görünmez ellerde kendilerini garantiye alabilmeliydiler . Bugünün temel yapı taşları 20.Yüzyılın ilk 25 yılında atıldı . 1800’lerin sonlarından 1900’lerin başına kadar devam eden savaşlar bir dünya savaşına dönüşmeliydi . Amaçta zaten buydu . Herşey yazıldı çizildi geriye sadece Birinci dünya savaşı diye adlandırılan savaşı başlatmak onu istedikleri sonuçla bitirmek vardı . İmparatorluklar bitiyor yerine Cumhuriyetler kuruluyordu . Çünkü Cumhuriyet’leri yönetmek daha kolaydı . İstedikleri bir kişiyi devlet lideri yapabilirler veya indirebilirlerdi . Belirli süre devleti yönetecek olan liderler belli bir yıldan sonra bir daha seçilemezdi . Uluslararası bir kurum kurulmalı sözde barış sağlanmalıydı . Devletlerin bağlı olduğu bir barış kurumunu kurma fikri çok öncelere dayanıyor olsa da 20. Yüzyılın başlarında iyice duyulmaya başladı .

ABD başkanı Theodore Roosevelt , Cumhuriyetçi liderler Henry Cabot Lodge ve William Howard Taft ile koordineli olarak , 1905’ten başlayarak, dünya barışını garanti altına alacak bir Milletler Cemiyeti için öneriler sunmaya başladı

1910’da Theodore Roosevelt bir barış birliği kurulması için verdiği desteklerden dolayı Nobel Barış ödülü almıştı . ‘’ Barışa dürüstçe eğilen bu büyük güçlerin bir Barış Ligi oluşturması bir ustalık olurdu ‘’ demişti . Theodore Roosevelt zamanında kurulmamıştı bu barış ligi ama ABD daha doğrusu masonik yapılar için belki de en iyi işi başarmış olan başkan Woodrow Wilson bunu başarabilir gibiydi . Wilson Başkan olduğu 1913 yılında Federal Rezerv Yasasını imzalamıştı . Aslında ABD’nin merkez bankasını yönetmek isteyenler 1890’lardan 1900’lerin başına kadar bir panik havası olmasını sağladı . 1907 yılında New York Borsasının %50 düşmesine neden olarak Ulusal Para Komisyonu adında bir komisyon kurmak istediler . Fikir Senatör Nelson Aldrich’ten geldi . Aldrich-Vreeland Yasası kabul edildi , Ulusal Para Komisyonu kuruldu . 1913 yılında ise adı gibi federal olmayan özel banka ortaklıkları sonucunda Federal Rezerv yasası önce senatodan geçti ardından Woodrow Wilson tarafından imzalandı . ABD’nin merkez bankası zengin ailelerin kontrolüne verildi . Bir yıl sonra Birinci Dünya Savaşı başlayacaktı . Çünkü zamanı gelmişti . Her 36 yılda bir dünyanın sistemi değişirdi . Üçüncü 36 yani 108 yıl dolmuş sistem tamamen değişmeliydi. Daha yönetilebilir ülkeler olmalıydı . Bu yüzden kurulan cumhuriyetler bir kuruma bağlı olacaktı ve yönetilmeleri daha kolay olacaktı . Ama önce bir dünya savaşı ve salgın görmesi gerekiyordu tüm dünya . 1914’te Dünya savaşı başladığında Wilson sözde barışçı bir tavır takındı ve ABD tarafsızlığını ilan etti . 1916 yılında Demokrat Wilson tekrar başkan seçildi . Almanya ne hikmetse 1917 yılının şubat ve nisan ayları arasında Amerikan ticaret gemilerini batırmaya başladı . Wilson ikinci başkanlık döneminin başlamasından bir ay sonra dünya savaşına katıldı . 1918 yılında daha savaş sürerken Wilson barışın temeli olarak gördüğü On dört maddelik ilkelerini açıkladı . Son madde çok önemli . Büyük ve küçük devletlere siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün karşılıklı garantilerini sağlamak amacıyla belirli sözleşmeler altında genel bir milletler birliği oluşturulmalıdır  .

Goldsworthy Lowes Dickinson 1914 yılında Savaşın başlamasından iki hafta sonra, bir Milletler Cemiyeti fikrini ortaya attı ve müteakip yazıları, Cemiyet’in yaratılmasına yönelik kamuoyunu şekillendirmeye yardımcı oldu.

Bryce Grup 1914’te Dickinson tarafından kuruldu ve ilk toplantılarından bazılarına Vikont Bryce katıldı . James Bryce Türklerin , Ermenilere soykırım yaptığını iddia eden bir İngiliz soylusu .

1915 yılında League to Enforce Peace –

Barışı Güçlendirmek İçin Lig ABD’de kuruldu .

İngiliz soyluları Baron Henry Courtney ve Baron Willoughby Dickinson,Yine aynı yıl League of Nations Society (milletler ligi derneği)ni kurdular

1918 de Milletler Cemiyeti Birliği

League of Nations Union ve LEAGUE OF FREE NATIONS ASSOCIATION hür milletler cemiyeti

 Aynı yıl ABD’de foreign policy association kuruldu.

 Bir birlik kurulması için bu kadar istekli olunması ve bir sürü cemiyet kurulması ilginç , ABD başkanları Theodore Roosevelt ve Woodrow Wilson , İngiliz soyluları Goldsworthy Lowes Dickinson , Baron Henry Courtney , Baron Willoughby Dickinson, James Bryce , Jan Smuts ve Robert Cecil gibi önemli isimlerin desteğiyle Milletler Cemiyeti kuruluyordu .

 Milletler Cemiyeti Sözleşmesi Bölüm I olarak 28 Haziran 1919 tarihinde imzalanan Versay Antlaşması10 Ocak 1920’de Antlaşma’nın geri kalanıyla birlikte yürürlüğe girdi.

Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren Paris Barış Konferansı’nın ardından 10 Ocak 1920’de kurulmuş,  ilk hükümetler arası kuruluştu . Buraya dikkat çekmek istiyorum 100 yıl önce Paris barış konferansı sonrasında milletler cemiyeti kurulmuştu . Bu yüzyılda ise 2015’te başlayan Paris iklim anlaşması sonrasında acaba hangi kuruluşlar kurulacak ?

Lord Robert Cecil Milletler cemiyeti kurulduktan sonra 1923’ten 1946 yılına kadar başkanlığını yaptı . Cecil ailesi yüzyıllardır Birleşik krallıkta önemli makamlara gelmiş , başbakanlar seçilmiş , etkili ve soylu bir ailedir . 1937 yılında Robert Cecil barışa katkılarından dolayı Nobel Barış ödülünü almıştı .

 Theodore Roosevelt ardından Woodrow Wilson barış ligi için çalışmalar yapsa da Abd kongresi buna izin vermedi . Birleşik barış ligi yarışını İngilizler kazanmış gibiydi. Bu kuruluş , İngiltere, Fransa, Japonya , İtalya dört daimi üye ve diğer ülkelerden oluşuyordu. Milletler Cemiyeti 58 üye devletten oluşuyordu. büyük ölçüde zayıf, etkisiz ve esasen güçsüz bir örgüt olarak görüldü. Belki amaçta buydu . Dünyada sözde barışı sağlamak daha doğrusu ikinci dünya savaşına zemin hazırlamaktı . Milletler cemiyeti bir uyku mekanizmasıydı . Hükümetler arası bir topluluk olması sadece görüneni gizlemeye yaradı . Birinci dünya savaşı sırasında kurulan Tavistock savaş sonrasında yaralı askerler üzerinde deneylerine başladı . Toplum hareketleri , algı mühendisliği onların araştırmaları arasındaydı . Cia’in Mk Ultra programının ilk adımlarıydı aslında Tavistock’un yaptığı faaliyetler . 1920’de Chatham House – Kraliyet Uluslararası İlişkiler Kuruluşu 1921’de CFR dış ilişkiler konseyi kuruldu . İşte asıl dünyayı yöneten kuruluşlar bunlardı . Milletler Cemiyet’i bir yemdi . Chatham House Woodrow Wilson ve Lionel Curtis tarafından kuruldu . Wilson ve Curtis kursada yöneten başkalarıydı . CFR ise Rockefeller’lar tarafından kuruldu . Rothschild ve Rockefeller zaten bir krallık gibiyken her ülkeye el atan bir sistem inşa ettiler . Birinci Dünya savaşı cumhuriyetlerin kurulmasına ve yönettikleri kurum ve kuruluşlar sayesinde ülkelerin yöneticilerini , kararlarını belirlemelerini sağlamıştı . İkinci Dünya savaşı Birleşmiş Milletler , Dünya bankası , İmf gibi kuruluşların kurulmasına sayısız düşünce kuruluşunun kurulmasını sağladı . Böylece dünyayı yönetmek daha da kolaylaştı . İkinci dünya savaşından sonra tek dünya devleti kurulacaktı , bu ertelendi. Latince ordo ab chao ‘’kaostan gelen düzen‘’ masonik söylemi herşeyi özetliyor aslında . Dünya savaşları bir amaç için tasarlanan planın başlatıcısı ve düzen değiştirici olarak kullanılıyor .

Değişen günümüz sisteminde Paris İklim Anlaşması adı altında karbon azaltımı için çalışmalar gezegeni kurtarmak birer bahane . Gelmesi istenen dijital dünya için bir virüs ilk başlangıç hareketi olacak . İklim değişikliği , eriyen buzullar , biyolojik çeşitlilik , gezegen ölüyor sözleri ise her biri ayrı bir planın kodları . Önce insanları aşılayalım , olmadı bir virüs daha çıkaralım bir daha aşılayalım . Aşıyı mecbur kılalım , dayatalım halk isyan etsin ayaklansın . Great Reset ile ekonomik sistem değişsin , endüstri 4.0 gelsin . Bir dünya savaşı çıkaralım . Bunun sonucunda kitlesel göç dalgalaları olsun . İnsanları kasaba – köy gibi küçük yerleşim yerlerinden büyük metropollere yerleştirelim . 3D yazıcı ile yapılan kutu gibi evlerde yaşasınlar . Yapay et yesinler , onlara dijital bir kimlik verelim , dijital paralarla alışveriş imkanı sunalım . Vatandaşlık puanı ile onları puanlayalım , sisteme karşı olanlara ceza verelim .

0 views