Abbas İbn Firnas Kimdir (Uçan İlk İnsan)

Abbas İbn Firnas Kimdir (Uçan İlk İnsan)

Abbas İbn Firnas Kimdir (Uçan İlk İnsan)
Müslüman Bilim insanları birçok buluşa öncülük etmiş olsa da batının yükselişiyle üzerine birşeyler ekleyerek buluşları geliştiren batılı bilim adamları daha önce bulunmuş bir icadın ilk mucidi olarak kabul görmüş ve bu durum asırlarca böyle süregelmiştir. ilk uçan insanlar Müslüman bilim adamlarıdır . Abbas ibn Firnas , Hazerfen Ahmet Çelebi ve Lagari Hasan Çelebi dünyaya uçmanın sadece kuşlara has olmadığını kanıtlayan övgüye layık mucitlerdir.
İlk uçan insan Berberi İslam bilgini, simyacı, gökbilimci ve şair İbn Firnas Kimdir

Abbas İbn firnas, 810 senesinde Endülüs’ün Ronda bölgesindeki Takeruna’nın köylerinden birisinde dünyaya geldi.. Tam adı Abbas Kasım İbni firnas’dır. Âilesi, Berâbir Kabîlesindendir. Halîfe İkinci Abdurrahmân bin Hakem’in zamânında yaşadı.
Kurtuba’da büyüyen ve o bölgede tahsil gören Firnas, daha gençlik senelerinde felsefe, kimya, astronomi ve edebiyat bölümünde ismini duyurmayı başardı. Yaptığı ilmi ve edebi çalışmalar yardımıyla Kurtuba’da I. Hakem sarayına girdi ve II. Abdurrahman ile I. Muhammed zamanlarında de mevkisini korudu.
Birçok alanda çalıştı, kimya, fizik, astronomi okudu. Astronomi tabloları hazırladı, şiir yazdı, el-Makata isimli bir su saati tasarladı.

İbni firnas, kendisine has metodlarla bir kısım kum ve taşlardan kusursuz renksiz cam yapma usûlünü buldu. Hem de revizyon kabiliyeti olan camı keşfederek gözlüğün mucidi olduğu kabul edilir. Sülfirik nitrik, nitro hidroklorik asitleri keşfetmiş, ilaveten çoğu kimyevî maddeyi de meydana çıkarmıştır. Hem de kaya kristallerini kesme yöntemini geliştirdi. O vakte kadar yalnızca Mısırlılar kristal kesmeyi biliyordu. Bundan sonra, İspanya Mısır’dan kuartz ihracını bıraktı.

875 senesinde tüy ve kumaş gibi malzemeleri kullanarak ilk uçuş aletini, bir planör yaptı, bir kuleden atlayarak uçmayı denedi. İzleyicilerden biri gördüklerini şu şekilde anlatıyor .
Vücuduna birkaç kanat taktı ve çok yüksek bir yerden kendini boşluğa bıraktı
Adeta bir kuşmuşçasına dikkate değer bir mesafeyi uçarak katetti
Uçuş büyük ölçüde başarılı oldu, havada uzun. Ancak, inişi biraz sert oldu, yaralandı. İcadının kuyruğu olmadığı için alçalışını kontrol edemedi ve yere sert düşmüştü . Bu uçuş ona uçan ilk insan ünvanını vermiş oldu . Firnas, bu denemeden bundan dolayı havacılığın öncülerinden sayılmaktadır İbni firnas’ın uçuşundan 1028 sene sonra 17 Aralık 1903 tarihinde Wright Kardeşler uçak yapıp uçmayı başardı.
Kendini bilime adayan bilim adamı Güneş ve gezegenleri hareket durumunda gösteren bir “Plenatarium” da yapmıştır. İbni firnas, Bilgin bu cihazla yıldızlarla beraber bulutu ve şimşekleri de inceliyordu.
Meraklı ve incelemeci bir karaktere sahip olan Abbas İbn Firnas, uzayı temsil eden bir gök küresi kurdu ve sonraları Avrupa’da astronominin gelişmesinde etkisi olan Sindhind tablolarının çizimlerini yaptı. Kuvarstan kristal gerçeklştirmeyi ve kristal kesimini Batı İslam âlemine sundu ve ilaveten kimya ile ilgilendi. I. Muhammed’e takdim etmek üzere, daha evvelce aynısı görülmemiş menkâne adı verilen bir de saat imal etti. Yaptığı çoğu keşifle ve Doğu ilimlerini Batı’da yayma çabalarıyla çağdaşlarının ilgisini çeken Abbas İbn Firnas’a I. Hakem. “Hakimü’I-Endelüs” unvanını vermiştir. Musikiye olan ilgisiyle tanınan Firnas, kendisine karşı şahıslar doğrulusunda sihirbazlık ve zındıklıkla suçlandığı rivayet edilmektedir. İbn Hayyan’ın el-Muktebes isimli eserinde örneklerini verilen birtakım şiirlerinin dışında hiçbir eseri şu vakte kadar ulaşmamıştır.

İbni firnas, aynı zamanda İslâm musıkîsinin İspanya’da topluma mal edilmesini sağlayan değerli, duygulu ve çok hassas bir musikîşinasdır.
Libya‘da onun onuruna posta pulu basıldı. Irak‘ta Bağdat Uluslararası Havaalanı’nda onun anısına bir heykel dikildi. Yine Irak’da Bağdat`ın kuzeyinde “İbni firnas” adında havaalanı vardır. Ayrıca, ay üzerinde güneybatıda King ve Ostwald Kraterlerine yakın bir yerde 89 km çapındaki bir kraterin adına da “Abbas İbni firnas Krateri” adı verilmiştir.
İbni firnas, 888 yılında 78 yaşında Kurtuba’da öldü.

Philip Hitti, “Siyasî ve Kültürel İslâm Tarihi” isimli eserinde şu şekilde der: ‘İbn Firnas, insanlık tarihinde ilk defa bilimsel uçma girişiminde tespit edilen şahısdir.’ Alman bilim tarihi araştırıcısı Sigrid Hunke, ‘İbn- i Firnas’ın yaptığı bu uçakla İkaros‘un rüyasını gerçekleştirdiğini’ dile getirmektedir. Prof. Dr. Osman Turan da İbn-i Firnas’ın “İslâm medeniyetinde çağdaş havacılığın öncüsü” bulunduğunu dile getirdikten sonra şu şekilde bir tesbiti de ilâve etmektedir: “Daha doğrusu şu dünya tarihinde ilk defa uçmayı gerçekleştiren, uçak yapan bir Müslümandır.”

1 views

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir