Büyük Savaş Melhame-i Kübra

Büyük Savaş Melhame-i Kübra

Tevrat ve İncil metinlerinde yer alan rivayetler doğrultusunda oluşan Avangelist inanç’a göre; Kıyamet yaklaştığında Kudüs yakınlarındaki Magedon denilen yerde, Şeytanın önderliğinde Gog Magog denilen yaratıklar türeyecek, Armageddon savaşlarını yaparak tüm dünyada karışıklık çıkaracaklardır.
Bunun akabinde Hz. İsa yeryüzüne inecek, kendisine inanan geçmişteki insanları dirilterek kırk yıl veya bin yıl yeryüzünde adalet ve egemenliği sağlayacaktır.
İslamı kaynaklar ise Melhame-i Kübra adında büyük bir savaştan bahseder bu savaşın öncesi ortadoğuda büyük sorunlardan bahseden hadisleri görmek mümkündür .Farklı hadislerde Amik ovasında yaşanan harbden , Şam şehrinden ve müslümanların üssü olacak olan Guta’dan ve Medine’nin harap edilmesinden , Rumlarla yapılacak savaştan ve İstanbul’un fethedilmesi konuları Peygamberimiz tarafından aktarılmıştır .
Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Şerif’te buyuruyor ki;
“Melhame-i Kübra gününde Müslümanlar’ın fustatı (çadırı merkezi)
Şam şehrinde GUTA denilen yerdedir.
O gün Müslümanlar’ın menzillerinin en hayırlısı orasıdır.”.
Muaz bin Cebel’den radıyallahu anh rivayetler:
“Rasûl, Beytu’l Makdis’in imarı Yesrib’in harabıdır. Yesrib’in harabı melhamenin (savaşın) çıkmasıdır. Melhame İstanbul’un fethidir, İstanbul’un fethi Deccal’in çıkmasıdır! buyurdu. Sonra elini (Rasûlullah), konuşmakta olduğu kimsenin (Muaz’ın) dizine vurdu ve: ‘Senin burada oturuyor olman nasıl gerçekse, bu söylediğim de öyle gerçektir’ buyurdu.” (Müsned, 22023; Ebu Davud, 4294.)
Naf’i bin Utbe bin Ebi’l Vakkas’tan radıyallahu anh rivayetle:
“Arap yarımadasıyla savaşacaksınız, Allah size fetih nasip edecek. Sonra Farslarla savaşacaksınız, Allah size fetih nasip edecek. Sonra Rumlarla savaşacaksınız, Allah size fetih nasip edecek. Sonra Deccal’le savaşacaksınız, Allah size fetih ihsan edecek.” (Müsned, 1540; Müslim, 2900.)
Rumlarla Savaş
“Sizler Rumlarla güvenli bir barış yapacaksınız. Siz ve onlar birlikte arkanızdan saldıran başka bir düşmanla savaşacaksınız. Zafer kazanıp, ganimet mallarını alarak savaştan sâlimen çıkacaksınız. Sonra savaştan dönüp de tepeleri bulunan bir meraya varacaksınız. Orada haç ehlinden bir adam, haçı yukarı kaldırarak haç galip geldi diyecek, Müslümanlardan bir adam da kızarak, kalkıp o haçı kıracaktır, işte o zaman Rumlar, aranızdaki barışı bozarak sizinle büyük bir savaş yapmak üzere toplanacaklardır.” (Ebu Davud, 4292)
Bir başka rivayette şöyle geçmektedir:
“…Orada haç ehlinden bir adam, haçı yukarı kaldırarak haç galip geldi diyecek, Müslümanlardan bir adam da kızarak, o adamı öldürecektir. İşte o zaman Rumlar, aranızdaki barışı bozarak sizinle büyük bir savaş yapmak üzere toplanacaklardır.” (Müsned, 16826)
Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem bu savaş için ‘Melhame’ demiştir. Melhame kelimesi ‘et’ anlamına gelen ‘Lahm’ kelimesinden türetilmiştir. Savaşın şiddetinden insanlar et misali birbirlerine karışacak ya da öldürülen insanların etleri etrafa dağılacaktır.
Melhame-i Kübra büyük kıyım , kanlı savaş anlamlarına gelmektedir
Kıyamete yakın denebilecek bir zamanda gerçekleşecek bu savaş 3. Veya dördüncü dünya savaşı olabilir belkide daha sonraki savaşlar doğrusunu Allah bilir . Bu savaş çıktığında Hz. Mehdi İslam ordusunun başında olacak ve deccal ile savaşacak Hz Mesih İsa da bu olayların gerçekleştiği sıralarda dünyaya geri dönecek . Dünya adalete ve düzene kavuşacak
“Melahim (şiddetli ve kanlı savaşlar) meydana geldiği zaman Allah mevaliden (Arap olmayan Müslümanlardan) öyle bir ordu gönderecek ki, atların cinsi yönünden Arapların en kıymetlisi ve silah yönünden onların en iyisi olup, Allah İslam dinini onlarla güçlendirecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir