Cemre Düşmesi Nedir

Cemre Düşmesi Nedir

Cemre dilimize Arapçadan geçen bir kelimedir . Türk Dil Kurumu sözlüğünde ‘şubat ayında birer hafta arayla havada , suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi ‘ şeklinde geçmektedir
Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir.
Yüzyıllardır birçok kültürde varlığını sürdüren cemre inanışı günümüze kadar süregelmiştir
Cemre düşmesi ne demektir
Bu ifadenin anlamı cemrenin düşeceği yerde sıcaklığın yükseleceği olarak yorumlanabilir .
Sırasıyla havaya suya ve toprağa düşen cemreler . Önce havanın sonra suyun ve daha sonra toprağın ısınacağına işarettir .
Cemre fiziksel olarak bir yere düşmez . İfade ediliş şeklinden dolayı böyle bir algı oluştursa da sadece sıcaklığın yükseleceği anlamını taşır .
Hemen hemen her yıl havaya düşen cemre 19 20 şubat suya düşen cemre 26 27 şubat ve son olarak toprağa düşen cemre 5 6 mart tarihlerindedir. Cemrelerin düşmeleri arasında birer hafta vardır .
Cemre her yıl aynı tarihte düşer sadece şubat ayının kaç çektiğine göre bir iki gün farklılık gösterebilir
Son cemrenin ardından toprak ısınır ve baharın belirtisi olan doğal güzellikler yavaştan kendini belli etmeye başlar .

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz da devamında gelir. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye’ denilmektedir.
Anadolu’da yaygın olarak kullanılan geleneksel halk takviminde yıl, ”kasım günleri” ve ”Hızır günleri” olarak kış ve yaz diye ikiye bölünüyor. Kasım günleri, miladi takvime göre 8 Kasım’da başlıyor ve 179 gün sonra 5 Mayıs’ta sona eriyor. Kasım günleri, 4 yılda bir şubat ayı 29 çektiği zaman 180 gün oluyor. Hızır günleri ise 6 Mayıs’ta başlıyor ve 7 Kasım’a kadar 186 gün sürüyor. Cemrelerin düşmesi, Kasım günlerinden Hızır günlerine, başka bir ifadeyle kıştan bahara geçişin sembolleri olarak gösteriliyor.
Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir.

Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir.

. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan “boz ayın dört çarşambası”, uygulamasını ifade eden “Cemle” sözcüğü de “Cemre” ile aynı kelimedir.

Buradaki “Cemle” de köken olarak “İmir, İmere, Emire” sözcükleriyle bağlantılıdır.

Türklerin cemreyi Arap halk takviminden ne zaman aldığına dair bir kayıt yoktur Kafkasya ve Anadolu coğrafyasına geldikten sonra buna kültürlerinde yer vermişlerdir, Türklerin cemreyi 1000 yıldan beri takip ettiği biliniyor . Daha eski zamanlara da dayanıyor olabilir bir belge olmadığı için bilinmiyor
Türkler ve hayvancılıkla ilgilenen toplumlar için hava olayları çok önemli olduğu için. “, kışa hazırlık olarak hayvanlar için sonbahardan biriktirdiği ot yığınları bitmeye yakınsa ciddi bir riskle karşı karşıya demektir. Bu nedenle halk takvimi oluşturmada, gözlemlemede eski Türklerin diğer toplumlara göre çok daha fazla bilgi birikimine sahip olduğu tahmin ediliyor

1 views

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir