Mısır Kralı Faruk Kimdir

Mısır Kralı Faruk Kimdir

Mısır Kralı Faruk Kimdir

Mısır’ın son kralının babası kimilerine göre son kralı , Faruk 11 Şubat 1920’de Kahire’de doğdu. kavalalı sülalesindendir ve kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın torununun torunudur. “50’lere kadar bizi türkler yönetti” kabilinden sözler döner. çünkü arnavut olmasına karşın, ulus kavalalıyı ‘türk’ adleder. Babası Osmanlı Hidivi İsmâil Paşa’nın oğlu Kral Fuâd, annesi Türk asıllı Kraliçe Nazlı Sabri Hanım’dır. 13 Nisan 1922’de veliaht tayin edildi. İlk eğitimini sarayda İngiliz ve Fransız mürebbiyelerle hocalardan ve Mısırlı özel öğretmenlerden aldı; 1935’te İngiltere’deki Woolwick Krallık Askerî Yüksekokulu’ne sevk edildi. Fakat yedi ay kadar sonra babasının âni vefatı üzerine ülkesine döndü ve 6 Mayıs 1936 günü tahta çıktı. Bir süre sonra Mısır ile İngiltere arasında siyasî ve askerî ilişkileri yine tertip eden bir ittifak antlaşması imza atıldı 26 Ağustos 1936. Bu antlaşma ile Mısır’ın İngiltere’ye olan bağımlılığı eksiltilirken İngiltere Süveyş Kanalı’nda askerî üs bulundurma hakkı kazandı. 1937’de Montrö Konferansı ile kapitülasyonlar kaldırıldı ve aynı sene Mısır Uluslar Toplumu’ne üye oldu.

II. Dünya Savaşı senelerinde İngiltere’nin Mısır üzerindeki baskısı arttı. Fâruk’un takip ettiği bu ülke yanlısı siyaset ulusun tepkisine neden oluyor, süratle büyüyen milliyetçi etraflar Süveyş bölgesindeki İngiliz birliklerinin ülkeyi terketmesini istiyorlardı. Göreve geldiğinde ulusun sevgi şovlarıyla karşılanan Fâruk özellikle savaştan sonra gözden düştü. 1948-1949 Arap-İsrail Savaşı’ndaki hezimet ve askerlerin bu bozgunda kralın davranışının ehemmiyetli rol oynadığını ileri sürmeleri ulusun ona olan güvenini iyice salladı ve ülkedeki siyasî depresyonu çoğaldırdı. Ayrıca onun otokratik yöneti İngiliz güçlerine ve büyük toprak sahiplerine sabrediyor, bu vaziyet ise milliyetçilerin istekleriyle çelişiyordu. Öte yandan paraya ve sefahata düşkünlüğüyle tanınan Fâruk’un özel yaşamı da ulusun tepkisine sürüklüyordu. Fâruk, kendisine karşı muhalefette en ehemmiyetli rolü ülkenin siyasî yaşamında son derece tesirli olan Vefd Partisi’nin oynadığını kavrayarak ulusun dayanağını sağlamak için İhvân-ı Müslimîn’e yaklaşmaya çalıştı; ülkedeki tam siyasî partiler için buluşma yasağı uygulanırken bu parti özel izinle kurultaylarını yapabiliyordu.

1950’li senelerin başında Fâruk yönetimi ciddi kasvetlerle karşı karşıya kaldı. Başbakan Nehhâs Paşa’nın Ekim 1951’de, İngiltere’nin Mısır’daki varlığının devamını sağlayan 1936 antlaşmasını tek taraflı olarak feshetmesi ulusun büyük heyecanıyla karşılanırken krala karşı dinlenen hiddeti çoğaldırdı. Vefd Partisi milliyetçilerinin tahtını devirmeye hazırlandığını kavrayan Kral Fâruk İngilizler’e yaklaştı. Kanal bölgesindeki İngiliz güçlerine karşı Mısırlı fedailerin giriştikleri gerilla hareketlerinin yoğunlaşması ve 19 Ocak 1952 günü bir garnizona atakta bulunulması üzerine 25 Ocak günü İngilizler’in İsmâiliye’de karşı hücuma geçerek kırım yapmaları ülkede büyük bir infiale yol açtı ve caddeye dökülen ulus İngilizler’in kaldığı binaları ateşe verdi; hükümetin sıkıyönetim ilân etmesi ve bazı sert önlemler alması ise soruna çözüm getirmedi. Bu hadiselerden ve o günlerde alana gelen Kahire yangınından yararlanan Fâruk, Vefd hükümetinin başbakanı Nehhâs Paşa’yı azlederek yerine İngilizler’in emin adamı Ali Mâhir Paşa’yı getirdi; ancak bu vaziyet kararı sağlayamadığı gibi ülkeyi süratle ihtilâle yanaştırdı.

22/23 Temmuz 1952 gecesi Cemal Abdünnâsır ve dostlarının idareye el koymaları üzerine Kral Fâruk, darbecilerin tam koşullarını kabul ettiğini bildirdiyse de tahtta kalması hem ihtilâl hem de ülkenin bağımsızlığı için doğru bulunmadığından hal‘edilerek ülke dışına çıkarılmasına karar verildi. Bunun üzerine Fâruk 26 Temmuz 1952 günü, ikinci eşi Kraliçe Neriman Sâdık’tan doğan altı aylık oğlu veliaht Prens Ahmed Fuâd lehine tahttan feragat ettiğini bildiren bir vesikayı imza atarak Mısır’dan ayrıldı ve
Mısır, 1952’de Hür Subayların Kral Faruk rejimini yıkıp cumhuriyeti kurdu
Kral Faruk tahttan indikten sonra yerleştiği İtalya’da güya sürgün yaşamı yaşayan daha önceki kral, kumarhanelerde servetini harcıyor, durmadan da sevgili değiştiriyordu…
Roma’ya gitti. Burada, sarayında bulunan İtalyan danışmanları aracılığıyla önceden hazırlattığı mâlikâneye yerleşti
Kral Faruk Avrupa sosyetesi arasına girmişti… Kumarhanelerde milyonları bir gecede tüketiyor, durmadan yeni sevgililer ediniyordu…

1 views

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir