World Wide Web 30 Yaşında (İnternet Nasıl Bulundu)

World Wide Web 30 Yaşında (İnternet Nasıl Bulundu)

World Wide Web günümüzde hayatımızın çokca içinde yer alan üç ‘w’ ile kısaltılmış devasa ağ olan internet bugün 30 yaşına girdi .
Mart 1989’da Dünya Çapında Ağ için ilk teklifi ve Mayıs 1990’da ikinci önerisini yazdı. Belçika sistem mühendisi Robert Cailliau ile birlikte, Kasım 1990’da bir yönetim teklifi olarak resmileştirildi. Bu temel kavramların ana hatlarını çizdi ve Web’in arkasındaki önemli terimleri tanımladı. Belgede, “köprü metni belgelerinin” “web” inin “tarayıcılar” tarafından görüntülenebileceği “WorldWideWeb” adlı bir “köprü metni projesi” tanımlanmıştır.
World Wide Web dünya çapında bilgisayar ağı Web’in önde gelen bilgi alma servisi , kullanıcılara, birbirlerine bağlanmış çok çeşitli belgelere erişme olanağı sağlar. köprü metni veya hiper medya bağlantıları – yani köprüler , bir kullanıcının bunlara kolay erişimini sağlamak için ilgili bilgi parçalarını birbirine bağlayan elektronik bağlantılar. Köprü metni, kullanıcının metinden bir sözcük seçmesini ve böylece o kelimeyle ilgili ek bilgiler içeren diğer belgelere erişmesini sağlar; hipermedya belgelerinde görüntülere, seslere, animasyonlara ve filmlere bağlantılar bulunur. Web, İnternet’in temelinde çalışır. istemci-sunucu formatı;
sunucular, istendiğinde ağdaki diğer bilgisayarlara belge depolayan ve ileten bilgisayar programlarıdır; istemciler ise , kullanıcı istediği gibi bir sunucudan belge isteyen programlardır. Tarayıcı yazılımı, kullanıcıların alınan belgeleri görmelerini sağlar.
ARPANET, internetin temelini oluşturan ağdı. İlk kez 1967’de yayınlanan bir konsepte dayanarak, Advanced Research Projects Agency Network yani Gelişmiş Araştırma Projeleri Dairesi Ağı ARPANET ARPA (Gelişmiş Savunma Araştırmaları Projeleri Birimi) tarafından geliştirildi.1969’da, dört üniversite bilgisayarının birbirine bağlanması fikri bir gerçeklik haline geldi. İlk amaç, bağlı kurumlardaki bilgisayar kullanıcıları ile temel olarak iletişim kurmak ve bunları paylaşmaktı. ARPANET, farklı yollara yönlendirilebilecek ve varış yerlerine yeniden yapılandırılabilecek, paket adı verilen küçük birimlerde bilgi gönderme fikrinden faydalandı.

Tim Berners-Lee, 1989 da web’i inşa etti . World Wide Web’in yazılım mühendisi muciti 34 yaşında 1989’da bugün. Başlangıçta, Berners-Lee, CERN’deki meslektaşlarının birden fazla bilgisayar arasında bilgi paylaşmasına yardımcı olmak için “Mesh” adında “yazılı bağlantılar içeren büyük bir köprü metni veritabanı” tasarladı.
HTML işaretleme dilini geliştirerek Dünya Çapında Ağ (www) olarak tanımlanan bilgi paylaşım sistemini kurdu ve aynı zamanda ilk web tarayıcısı yazılımını geliştirdi.
Berners-Lee’nin mütevazı bir akış çizelgesini çalışan bir modele dönüştürmek için zaman harcadı , HTML dili, HTTP uygulaması – ilk Web tarayıcısını o geliştirdi . 1991’de, harici Web sunucuları çalışıyordu.

Web yakında bilgi çağında başlayarak bildiğimiz yaşamda devrim yapacaktır. Bugün yaklaşık 2 milyar internet sitesi var. İster e-posta, ev ödevi, oyun oynamak ya da videolar izlemek için kullanın, belki de Web olmadan hayatı düşünemezsiniz.

1960’lı yıllardan bu yana gelişen İnternet ile karıştırılmaması gereken World Wide Web, HTML dili, URL “adresleri” ve köprü metni aktarım protokolü veya HTTP gibi yenilikler üzerine kurulu çevrimiçi bir uygulamadır. Web aynı zamanda evrensellik, fikir birliği ve aşağıdan yukarıya tasarım prensipleri üzerine kurulu merkezi olmayan bir topluluk haline gelmiştir.

1 views

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir