Yeni İpek Yolu

Yeni İpek Yolu

Yeni İpek Yolu daha doğrusu Çin’in One Belt One Road, Bir Kuşak Bir Yol Projesidir. Tarihten gelen izlerden hareketler haritadakine benzer rotalar gösterilse de aslında Bir Kuşak Bir Yol Projesi karadan trenyolları, denizden limanlar ve limanlara ulaşan bağlantı yolları ile bir bütünlük teşkil eden Asya, Avrupa ve Afrika’yı ticaret ve enerji yolları ile bağlayan bir stratejik hedeftir. Bir kuşak bir yol projesinin bağlantı güzergahları ve önemli limanların bir kısmı aşağıdaki haritada görülmektedir. Buna ek olarak bir alttaki görsel halihazırda kullanılan bir başka ticaret rotasını gözler önüne sermektedir. Dolayısı ile bir kuşak bir yol projesi birçok güzergah ve bağlantılar üzerinden işlemekte ve işlemeyi hedeflemektedir.
Projenin amacı hem ülkeler arasındaki ticareti geliştirmek bunu yaparken de Çin’in doğusu ve batısı arasındaki halkın yoksulluktan doğan eşitsizliğini azaltmak, proje güzergahındaki ülkelerin bağlantılarını pekiştirerek bölgesel bir ticaret ağı yaratmaktır.
Çin’in bu projesi bir yandan kuşak üzerindeki ülkeleri Çin’e bağlarken bir yandan da kuşak üzerindeki ülkeler için yeni ticari bağlantı ve avantajlar sunmaktadır.
ABD, Çin’in bir Kuşak Bir Yol projesine karşıdır. Bu projeyi kendi dünya hegemonyasına bir tehdit olarak görmektedir.
Çin Bir Kuşak Bir Yol projesi üzerindeki ülkelere kredi ve altyapı projeleri ile destek olmakta, birçok limanın işletme ve geliştirilmesi için olanaklar yaratmakta ve işletmeye talip olmaktadır.
Çin ayrıca Afrika ülkelerine de krediler vermekte, iç kesimlerin liman bağlantılarının demiryolları ile yapılması için teşvik ve hibeler devreye sokmaktadır.

Çin’in Şian şehrinden yola çıkan Avrupa’ya giden Demir İpek Yolu’nun ilk treni, Ankara’dan sonra İstanbul’dan da geçti.
11 bin 483 kilometrelik yolu birbirine bağlayacak olan demiryolunun
toplam uzunluğu 820 metre . 42 konteyner yüklü vagonla hareket eden tren, Avrupa’ya ulaşarak tarihe geçti.
Öte yandan konteynerlerin Avrupa kıtasına geçişi, 2 parça halinde gerçekleştirildi. Konteyner yüklü 21 vagonu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na ait bir lokomotif, kalan kısımı da Çin’den yola çıkan lokomotif çekti.
Türkiye güzergahında Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli ve İstanbul’dan geçen tren, Kapıkule’den (Edirne) çıkış yaparak, Bulgaristan üzerinden rotasında devam edecek.
Zamandan ve enerjiden tasarruf
42 vagondan oluşan tren, tek kuşak tek yol projesinin en önemli adımlarından biri. Bu güzergah sayesinde taşımacılıkta zamandan ve enerjiden tasarruf edilecek.
Çin’den Avrupa’ya kesintisiz giden ilk yük treni China Railway Express, 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak, 11 bin 483 kilometrelik yolu 12 günde katedecek ve son durağı Prag’a ulaşacak.
Tarihi ipek yolu
İpek endüstrisi, eski çağlardan beri birçok milletin hayatında çok önemli bir yer tutmuş; Uzak Doğudan gelen ipek ve baharat, Batı dünyası için, uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynamıştır. İpek, ayrıca, Doğu kültürünün Batı tarafından tanınmasını da sağlamıştır.
Doğunun ipeği ile baharatının kervanlarla batıya taşınması, Çin’den Avrupa’ya ulaşan ticaret yolların oluşturmuştur. Orta Çağda, ticaret kervanları, şimdiki Çin’in Xian kentinden hareket ederek Özbekistan’ın Kaşgar kentine gelirler; burada ikiye ayrılan yollardan ilkini izleyerek Afganistan ovalarından Hazar Denizine; diğeri ile de Karakurum Dağlarını aşarak İran üzerinden Anadolu’ya ulaşırlardı. Anadolu’dan deniz yolu ile veya Trakya üzerinden karayolu ile Avrupa’ya giderlerdi.
Doğudan batıya doğru gelişen bu ticari harekette, daha önceki çağlardan beri kullanılmakta olan bir yol şebekesinden yararlanılmıştır. Yoğun bir şekilde ipek, porselen, kağıt, baharat ve değerli taşların taşınmasının yanında kıtalar arasındaki kültür alışverişine de imkan sağlayan bu binlerce kilometre uzunluğundaki kervan yolları, zaman içinde ”İpek Yolu” olarak adlandırılmıştır.
İpek Yolu, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir ticaret yolu olmasının ötesinde, 2000 yıldan beri bölgede yaşayan kültürlerin, dinlerin, ırkların da izlerini taşımakta ve olağanüstü bir tarihi ve kültürel zenginlik sunmaktadır. Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra, İpek Yolunun hem bir ticaret yolu, hem de tarihi ve kültürel değer olarak yeniden canlandırılması gündeme gelmiş, bu yol boyunca inşa edilmiş ve artık kullanılmayan yapıların, yeni işlevler kazandırılarak korunmaları ve yaşatılmaları için çalışmalar başlatılmıştır.

1 views

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir