1453 Aboneye Özel 1453 İstanbul'un Fethi

1453 Aboneye Özel 1453 İstanbul’un Fethi

İstanbul’un tarihi üç yüz bin sene önceye kadar gider., Neolitik ve Kalkolitik Alt Paleolitik , Orta Paleolitik Çağ ile Üst Paleolitik Çağ’a özgü aletlere rastlanmıştır. Tarihte toplam 29 kere kuşatılmış MÖ. 479- Sparta kralı Pavsanias ın başarılı kuşatmasından sonra defalarca kuşatılmış ve el değiştirmiş . Medeniyet üstüne medeniyet kurulmuş .Sultan Mehmet 30 Mart 1431’de Edirne’de dünyaya gelmiştir. 1444 ve 1451 yıllarında iki kez tahta çıkmış olup toplamda 31 yıllık saltanatı vardır. 2 yaşına kadar Edirne’de kalmış, Daha küçük yaşlarından itibaren titiz bir eğitimden geçen II. Mehmet, gönül eğitimini Akşemsettîn -kuddise sirruh- Hazretlerinin mânevî terbiyesinde ikmâl etmiştir.

12 yaşında Manisa’ya sancağa gönderildi. II. Murat küçük yaşta ölen şehzadesinin acısıyla inzivaya çekilerek tahtı kendi isteğiyle şehzade Mehmet’e bıraktı.
Sultan Mehmet Manisa sarayında Molla Gürani’nin yönetiminde birçok eğitim almıştır. Şehzadelik döneminde, Kuran, hadis fıkıh, tefsir, siyer ve kelam gibi dini eğitimlerin yanı sıra akademik çalışmalar da yapan Sultan Mehmet, matematik, tarih, coğrafya, edebiyatgibi alanlarda eğitimler almış, ateşli silahlar alanına büyük ilgi göstermiş, aynı zamanda önce Arapça ve Farsça, daha sonra Sırpça, Yunanca, Latince gibi batı dillerini de öğrenmiştir. Eski doğu dillerinden ve Yunancadan Arapçaya çevrilen felsefe kitapları okuyan Sultan Mehmet, Antik Yunan dönemi eserlere de ilgi göstermiştir. Sultan Mehmet’in yetişmesinde en büyük pay sahiplerinden biri de Akşemseddin’dir. Akşemseddin, Sultan Mehmet’in hem düşünce dünyasına rehberlik yapmış hem akıl hocalığı yapmış hem de İstanbul kuşatmasında dahi yanında bulunarak ona her zaman destekte bulunmuştur.
Osmanlı tahtında 12 yaşında bir şehzadenin olması haçlıların iştahını kabarttı. Haçlılar 1444 yılında Osmanlı topraklarına saldırdı.
2.Mehmet bu olanların üzerine babasına bir mektup yolladı.Mektupta şöyle yazıyordu.”Baba gel ve ordunun başına geç”.Babası ise ona şöyle bir cevap vermişti.”Padişah sensin”.Bunun üzerine+
Mehmet aynı sözleri tekrarladı.
Bunun üzerine 2. Mehmet üçün kez babasına mektup yolladı.Mektupta şöyle yazıyordu.”Baba,eğer padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz, yok eğer padişah ben isem size emrediyorum gelip ordunun başına geçiniz”. Bu sözler üzerine Sultan Murat ordunun başına geçer.

1 views

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir