Paranın Tarih Boyu Serüveni

Paranın Tarih Boyu Serüveni

İnsanlık yüzyıllar boyu ticaretle uğraşmaştadır . Üretim ve tüketim insanların , uygarlıkların varoldukça ihtiyaç duyulan madde veya malzemeleri elde etme amacıyla alışveriş yapma gereksinimi hayatın vazgeçilmez bir oluşumu halini almış. Paranın kullanılmadığı zamanlarda takas alışverişi yapıldığı bilinmekte . Para yerine tahıl ve hayvanlar kullanıyordu hatta insanlarda takas edilirlerdi . Takas etme, bir mal veya hizmetin başka bir mal veya hizmet için değişimidir. Örneğin, bir torba fasulye için bir torba pirinç. Bununla birlikte, bir şeyin karşılığında neyin değerli olduğunu kabul edemezseniz çıkan anlaşmazlıklar ve sorunlar elbet olmuştur . çiftçiler birbirleriyle takas ederek belirli ürün veya hizmetler için belirli sayıda hayvan ticareti yapabilirler. Bu durumda, hayvanlar para olarak kullanılacaktı!
Aslında takas, insanların dünyanın en eski günlerinden mal ve hizmet alışverişinde bulunma şekliydi.
Bazen insanlar hangi malların değiş tokuşa değeceği konusunda hemfikir olamazlardı. Diğer durumlarda, insanlar sadece elinizde olan şeyler için ticaret yapmak istemeyebilir. Bu durumlar emtia parasının gelişmesine yol açtı.
Bir emtia hemen hemen herkes tarafından kullanılan temel bir öğedir. Geçmişte, tuz, çay, tütün, sığır ve tohum gibi ürünler emtia idi ve bu nedenle bir zamanlar para olarak kullanılıyordu. Bu para maddelerinin kullanılması, takas sorunlarının bir kısmını hafifletti . Ancak, bu eşyaları para olarak kullanmak başka sorunları gündeme getirdi . Emtianın taşınmasıher zaman kolay değildi tuz ve diğer eşyaların taşınması zordu ve ürünlerin depolanması zordu ya da bozulabilirdi
Bu gibi durumlardan dolayı takas her zaman mümkün değildi
Emtia ile ilgili bu meseleler, insanları para olarak kullanmak için değerli metallerden madeni paralar yapmaya yönlendirdi. Kimse böyle bir parayıilk kimin icat ettiğinden emin değildir, ancak tarihçiler metal nesnelerin ilk olarak MÖ 5.000 zamanlarında erken para olarak kullanıldığına inanırlar.
Mezopotamya’da gümüş, MÖ 3100 ile MÖ 2500 arasında arpa ile birlikte bir değer standart olmuştur. Gümüş, çok değerli bir dekoratif malzeme olduğu için taşınabilirdi ve kullanımı yıldan yıla nispeten sabit ve öngörülebilirdi
M.Ö. 2500’den önce bir zamanlar şekel standart para birimi oldu. Yazılan tabletlerde, gümüş ve şekel cinsinden kereste ve tahılların fiyatları listelenirdi. Şekel bir onsun yaklaşık üçte birine ya da ağırlık bakımından üç kuruştan biraz fazlasına eşitti. Bir aylık emek 1 şekel değerinde idi.
Sümerlerin ekonomik ölçü birimleri arasında 3 ölçü birimi vardı bunlar;
1) gur, 26 buşele eşit bir hacim birimi;
2) kug veya ku, gümüş veya para;
3) gin veya gig , şekele eşit para olarak kullanılan küçük bir balta başı
Mezopotamya ve Mısır’da, ilk madeni paraların toplanmasından yaklaşık 2000 yıl önce para olarak gümüş yüzükler kullanıldı. Bazı arkeologlar paranın zengin Mezopotamya vatandaşları tarafından mö 2500 yıllarında veya belki de birkaç yüz yıl önce kullanıldığını öne sürüyorlar.
Proto Paranın Gelişimi
. Bilinen en eski proto-para, Yakın Doğu’daki köy evlerinin zeminlerinden ve şehir tapınaklarından kazılan kil belirteçleridir . Bu nesneler farklı boyutlarda ve şekillerdeydi
üç ana ticaret malının farklı miktarlarını temsil eden beş belirteç türü kullandılar: tahıl, insan emeği , keçi ve koyun gibi hayvanlar .
İran’ın Susa kentinde bulunan bazı bilim adamları tarafından dünyanın ilk parası olarak tanımlanan kil belirteçleri, M.Ö. 3300 yılına tarihlenmiştir. Diğerleri bir petrol kavanozunu, bir metal ölçüsünü, bir bal ölçüsünü ve farklı giysileri temsil ediyordu.
Mezopotamya kentlerinde bal, kafes ördeği, koyun sütü, ip, giysi, ekmek, tekstil, mobilya, paspas, yatak, parfüm ve metal gibi şeyler için 16 ana tip belirteç ve düzinelerce alt kategori vardı.

Eski Babil Tapınaklarında Modern Bankacılık Başladı
Eski Mısır ve Mezopotamya’da altın, gümüş ve diğer değerli eşyalar tapınaklara güvenli bir şekilde saklanmak için yatırıldı. Bankacılığın başlangıcı MÖ. 3500 yılına kadar dayanmaktadır. Sümer, Babil ve eski Yunan medeniyetlerinde bankacılığa benzer işletmelerin yapıldığı belirlenmiştir. Paranın icat edilmesine, denizciliğin, ticaretin gelişmesine paralel olarak bankacılıkta gelişmeye başlamıştır.

M.Ö 1100 yıllarında Çin, bıçak, maça veya diğer silahlara benzeyen küçük metal eşyalar para yerine kullanılıyordu, aynı araçların bronz olarak kullanılan minyatür kopyalarını alış-veriş aracı olarak kullanmaya başladı. minik hançerler, maçalar ve çapalar, daha sonrasında deniz kabukları Çin’de para olarak kullanmaya başladı.

1 views

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir