Tarih Boyunca Tıbbın Serüveni

Tarih Boyunca Tıbbın Serüveni

Tarih Boyunca Tıbbın Serüveni
Tıp, sağlık ve şifa alanıdır. . Hastalığın teşhisi, tedavisi ve önlenmesi, tıbbi araştırma ve sağlığın diğer birçok yönünü kapsar.
Tıp, sağlığı ve refahı teşvik etmeyi ve sürdürmeyi amaçlar.
Sağlık bilimleri dalı, insan sağlığının sürdürülmesi veya bozulan sağlığın tekrar düzeltilmesi için uğraşan, hastalıklara tanıkoyma,hastalıkları tedavi etme, hastalık ve yaralanmalardan korumaya yönelik çalışmalarda bulunur.

Alternatif ve tamamlayıcı tıp türleri arasında akupunktur , homeopati, bitkisel ilaç, sanat terapisi, geleneksel Çin tıbbı ve daha pek çok şey vardır. çoğu alt bilim dalından oluşan bilimsel disiplinlerin adıdır.

Çeşitli toplumlarda tıbbın ve iyileşmenin farklı yönleri sunulmaktadır. Eski zamanlarda ve günümüzde tıp, sihir, bilim ve din ile yakından ilişkili olmuştur. Çeşitli antik topluluklar ve kültürler farklı tıp görüşleri geliştirmişti. Bir insanın iki bedeni olduğuna inanılıyordu: dünyaya ait görünür bir cisim ve cennetin görünmez bir cesedi. Tarih öncesi ilk günlerde, Mısır, Yunanistan, Roma, Mezopotamya, Hindistan, Tibet, Çin ve diğerleri gibi ülkelerde farklı türde bir ilaç uygulandı. Bu ülkelerde, “tıp insanları”, sihirden modern fiziksel uygulamalara kadar tıbbı uyguladı. Tıp büyülü ve mitolojikti ve hastalıklar çoğunlukla doğaüstü güçlere bağlanıyordu. Modern tıbbın temeli antik Yunanlılara kadar uzanır. Tibet kültürü örneğin, bugün bile manevi ve pratik tıbbı birleştirir. Çin tıbbı yin ve yang, akupunktur ve akupunktur kavramı olarak gelişti ve hatta modern tıpta da kullanılıyor. Ortaçağ Avrupa’da büyük üniversiteler ve tıp okulları kuruldu. Antik çağda, hastaneler gelişmeden önce, hastalar çoğunlukla tapınaklarda tedavi edildi.
şifalı bitkiler tarih öncesi zamanlardan beri geleneksel tıp uygulamalarında keşfedilmiş ve kullanılmıştır . Bitkiler , böcek , mantar , hastalık ve otçul memelilere karşı savunma gibi fonksiyonlar için yüzlerce kimyasal bileşik sentezler . Potansiyel veya yerleşik biyolojik aktiviteye sahip çok sayıda fitokimyasal tanımlanmıştır. Bununla beraber, bir tek bitki çok çeşitli fitokimyasallar içerdiğinden, bir bitkinin ilaç olarak kullanılmasının etkileri belirsizdir. Ayrıca, fitokimyasal içerik ve Tıbbi potansiyeli olan pek çok bitkinin, eğer varsa, farmakolojik etkileri, etkinlik ve güvenliği tanımlamak için yapılan sıkı bilimsel araştırmalarla değerlendirilmez . [2]
Bitkilerin en eski tarihi kayıtları, afyon dahil yüzlerce tıbbi bitkinin kil tabletlerde listelendiği Sümer medeniyetinde bulunur. Ebers papirüs gelen eski Mısır , MÖ 1550 zamanlarında 850’den fazla bitki ilacını açıklar.

Mezopotamya tıbbı
Mezopotamya’da tıp hakkında bilgileri, bulunan kil tabletlerden öğreniyoruz. Tablet yazılarından öğrenildiği kadarıyla Antik Mezopotamya’da 2 tip tıp uygulayıcısı vardı.
Ashipu:
Hastalıklara, hangi tanrının ya da iblisin neden olduğunu belirlemekteydi. Bir nevi büyücüydü.
Asu :
Bitkisel ilaçlar konusu ile ilgili uzman olup, dönemin bir anlamda hekimi niteliğindeydi.

Mısır’da tıp

Antik Mısır’da tıp daha fazla hastaları kötü ruhlardan kurtarmak amacıyla uygulanırdı
ve tüm tedavi teknikleri tanrılar tarafından vahiy yoluyla bildirilirdi.Mısırlılara göre, ölüm doğal bir olay olmayıp insanı etkileyen ve çoğunlukla doğaüstü bir etkiyle oluşan bir olaydı

Antik Mısır’da tıbbi bulgular bulunan papirüslerde mevcuttu. Bu yazılı belgeler neticesinde bazı hastalıkların tedavisini sahibi olan verilere de ulaşılmıştır . Yaraların, kırık çıkıkların, göz hastalıklarının tedavisi ilaçlarla anlatılmıştır

Antik Mısır’da ilk mühim hekim, basamaklı piramitlerin de mimari olan İmhotep’dir
. tıp tanrısı olarak literatüre geçmiştir
.
Yunanlılar onu tıp tanrıları olan Asklepios ile
özdeşleştirmiştir
.
Ayrıca bir reçete kalitesi taşıyan Ebers papirüsününde yazanı İmhotep bulunduğu düşünülmektedir
Antik Mısır’da mumyalama işlemleri yardımıyla mısırlılar insan anatomisini vakitle çözmüşlerdir.

Hititlerde tıp
:
Mezopotamya ve Mısır gibi onlar da unsurunu bilmedikleri ve tanrılardan geldiği düşünülen bir sıkıntı amacıyla yine tanrılara danışıp çare aramaktaydılar . Bunun amacıyla hayvanların özellikle koyunun karaciğeri incelenir ve yorum yapılırdı
. Bunun yanı sıra hastalıklara sebep olan
Soruların sorulduğu fallara danışılırdı
.
Kuşların uçuşu falı, rüyaya yatma falı,yılan falı yapılan fallar
arasındaydı
.
Yunan tıbbı:
Antik Yunan tıbbı ile alakalı en mühim kaynak Homeros’tur.
Homeros İlyada’da ok ve ciritlerin çıkarılmasından, bandajlamadan,kompreslerden, kanamayı
Kesmeden ,yaraları balmumu ile iyileştirme yöntemlerinden, bitkisel özlerle yapılan ilaçlar
ve yaralı kişiyi yaşama döndürmede yararlanılan şarap ve başka sıvılardan söz eder

1 views

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir