Tarih Boyunca Tıbbın Serüveni

Tıp, sağlık ve şifa alanıdır.  . Hastalığın teşhisi, tedavisi ve önlenmesi, tıbbi araştırma ve sağlığın diğer birçok yönünü kapsar.

Tıp, sağlığı ve refahı teşvik etmeyi ve sürdürmeyi amaçlar.

Sağlık  bilimleri dalı, insan sağlığının sürdürülmesi veya bozulan sağlığın tekrar düzeltilmesi için uğraşan, hastalıklara tanıkoyma,hastalıkları tedavi etme, hastalık  ve yaralanmalardan korumaya yönelik çalışmalarda bulunur.

 

Alternatif ve tamamlayıcı tıp türleri arasında akupunktur , homeopati, bitkisel ilaç, sanat terapisi, geleneksel Çin tıbbı ve daha pek çok şey vardır. çoğu alt bilim dalından oluşan bilimsel disiplinlerin adıdır.

 

Çeşitli toplumlarda tıbbın ve  iyileşmenin farklı yönleri sunulmaktadır. Eski zamanlarda ve günümüzde tıp, sihir, bilim ve din ile yakından ilişkili olmuştur. Çeşitli antik topluluklar ve kültürler farklı tıp görüşleri geliştirmişti. Bir insanın iki bedeni olduğuna inanılıyordu: dünyaya ait görünür bir cisim ve cennetin görünmez bir cesedi. Tarih öncesi ilk günlerde, Mısır, Yunanistan, Roma, Mezopotamya, Hindistan, Tibet, Çin ve diğerleri gibi ülkelerde farklı türde bir ilaç uygulandı. Bu ülkelerde, “tıp insanları”, sihirden modern fiziksel uygulamalara kadar tıbbı uyguladı. Tıp büyülü ve mitolojikti ve hastalıklar çoğunlukla doğaüstü güçlere bağlanıyordu. Modern tıbbın temeli antik Yunanlılara kadar uzanır. Tibet kültürü örneğin, bugün bile manevi ve pratik tıbbı birleştirir. Çin tıbbı yin ve yang, akupunktur ve akupunktur kavramı olarak gelişti ve hatta modern tıpta da kullanılıyor. Ortaçağ Avrupa’da büyük üniversiteler ve tıp okulları kuruldu. Antik çağda, hastaneler gelişmeden önce, hastalar çoğunlukla tapınaklarda tedavi edildi.

şifalı bitkiler tarih öncesi zamanlardan beri geleneksel tıp uygulamalarında keşfedilmiş ve kullanılmıştır . Bitkiler , böcek , mantar , hastalık ve otçul memelilere karşı savunma gibi fonksiyonlar için yüzlerce kimyasal bileşik sentezler . Potansiyel veya yerleşik biyolojik aktiviteye sahip çok sayıda fitokimyasal tanımlanmıştır. Bununla beraber, bir  tek bitki çok çeşitli fitokimyasallar içerdiğinden, bir bitkinin ilaç olarak kullanılmasının etkileri belirsizdir. Ayrıca, fitokimyasal içerik ve Tıbbi potansiyeli olan pek çok bitkinin, eğer varsa, farmakolojik etkileri, etkinlik ve güvenliği tanımlamak için yapılan sıkı bilimsel araştırmalarla değerlendirilmez . [2]

Bitkilerin en eski tarihi kayıtları, afyon dahil yüzlerce tıbbi bitkinin kil tabletlerde listelendiği Sümer medeniyetinde bulunur. Ebers papirüs gelen eski Mısır , MÖ 1550 zamanlarında 850’den fazla bitki ilacını açıklar. Roma ordusunda çalışan Yunan doktor Dioscorides , De materia medica’da 600’den fazla şifalı bitki kullanan ilaçlar için 1000’in üzerinde reçeteyi belgelemiştir , bu, 1500 yıl boyunca farmakopelerin temelini oluşturdu . İlaç araştırmaları etnobotanikten yararlanır , doğada farmakolojik olarak aktif maddeler aramak için ve bu şekilde yüzlerce yararlı bileşik keşfetti. Bunlar arasında yaygın ilaçlar aspirin , digoksinkinin ve afyon bulunur . Bitkilerde bulunan bileşikler birçok türdedir, ancak çoğu dört ana biyokimyasal sınıftadır: alkaloitler , glikozitler , polifenoller ve terpenler .

Şifalı bitkiler, sanayileşmemiş toplumlarda yaygın olarak kullanılır, çünkü bunlar kolayca kullanılabilir ve modern ilaçlardan daha ucuzdur. Tıbbi özelliklerinden şüphelenilen 50.000 ila 70.000 bitki türünün yıllık küresel ihracat değerinin 2012’de [3] , 2.2 milyar ABD doları olduğu ve 2017’de ise bitkisel özler ve ilaçlar için potansiyel küresel pazarın birkaç yüz milyar dolar olarak hesaplandığı tahmin edildi. [2] Birçok ülkede, geleneksel tıbbın çok az düzenlemesi vardır, ancak Dünya Sağlık Örgütü güvenli ve rasyonel kullanımı teşvik etmek için bir ağı koordine eder. Tıbbi bitkiler, iklim değişikliği ve habitat imhası gibi genel tehditlerle karşı karşıyave pazar talebini karşılamak için aşırı toplama tehdidi

O dönemlerde hastalığa bir ruhun yol açtığı düşünülürdü rahatsızlığa yol açan ruhu korkutmak  için doktorlar hayvan maskeleri takarlardı

. Aynı zamanda bu yolla hastanın,ilaçlar ve bir takım ayinle büyülere inanması amaçlanırdı. Burada ise bir geyik maskesi takmış doktor betimlenmiştir

Neolitik Dönemde, basit cerrahi prosedürler için alet üretildiği bilinmektedir.Kafatasına açılan delikler büyü kapsamında tıbbi bir  amaç için, kötü ruhlar bedenden atmak maksatlı açılmıştır

 

Mezopotamya tıbbı

Mezopotamya’da tıp hakkında bilgileri,  bulunan kil tabletlerden öğreniyoruz. Tablet yazılarından öğrenildiği kadarıyla Antik Mezopotamya’da 2 tip tıp uygulayıcısı vardı.

Ashipu:

Hastalıklara, hangi tanrının ya da iblisin neden olduğunu  belirlemekteydi. Bir nevi büyücüydü.

Asu :

Bitkisel ilaçlar konusu ile ilgili uzman olup, dönemin bir anlamda hekimi niteliğindeydi.

 

Mısır’da tıp

 

Antik  Mısır’da tıp daha fazla hastaları kötü ruhlardan kurtarmak amacıyla uygulanırdı

ve tüm tedavi teknikleri tanrılar tarafından vahiy yoluyla bildirilirdi.Mısırlılara göre, ölüm doğal bir olay olmayıp insanı etkileyen ve çoğunlukla doğaüstü bir etkiyle oluşan bir  olaydı

 

Antik  Mısır’da tıbbi bulgular bulunan papirüslerde mevcuttu. Bu yazılı belgeler neticesinde bazı hastalıkların tedavisini sahibi olan verilere de ulaşılmıştır . Yaraların, kırık çıkıkların, göz hastalıklarının tedavisi ilaçlarla anlatılmıştır

 

Antik Mısır’da ilk  mühim hekim, basamaklı piramitlerin de mimari olan İmhotep’dir

. tıp tanrısı olarak literatüre geçmiştir

.

Yunanlılar  onu tıp tanrıları olan Asklepios ile

özdeşleştirmiştir

.

Ayrıca bir reçete kalitesi taşıyan Ebers papirüsününde yazanı İmhotep bulunduğu düşünülmektedir

Antik Mısır’da mumyalama işlemleri yardımıyla mısırlılar insan anatomisini vakitle çözmüşlerdir.

 

Hititlerde tıp

:

Mezopotamya ve Mısır gibi onlar da unsurunu bilmedikleri ve tanrılardan geldiği düşünülen bir sıkıntı amacıyla yine tanrılara danışıp çare aramaktaydılar . Bunun amacıyla hayvanların özellikle koyunun karaciğeri incelenir ve yorum yapılırdı

. Bunun yanı sıra hastalıklara sebep olan

Soruların sorulduğu fallara danışılırdı

.

Kuşların uçuşu falı, rüyaya yatma falı,yılan falı yapılan fallar

arasındaydı

.

Yunan tıbbı:

Antik Yunan tıbbı ile alakalı en mühim kaynak Homeros’tur.

Homeros İlyada’da ok ve ciritlerin çıkarılmasından, bandajlamadan,kompreslerden, kanamayı

Kesmeden ,yaraları balmumu ile iyileştirme yöntemlerinden, bitkisel özlerle yapılan ilaçlar

ve yaralı kişiyi yaşama döndürmede yararlanılan şarap ve başka sıvılardan söz eder

 

Tıpla ilişkilendirilmese de ölümsüzlük iksirini bulduğu rivayet edilen Lokman Hekim Efsanesi  konu olduğu bir anlatım yıllarca dilden dile kulaktan kulağa yayılarak günümüze kadar gelmiştir.

Kuran-ı Kerim’in 31.suresi olan Lokman suresinde Lokman A.s ‘ın oğluna yaptığı öğütten bahsedilir . Kuran-ı Kerim Lokman A.s hakkında bilgi vermez . Lokman A.s her türlü hastalığın şifasını veren ilacı biliyor tedavi etmediği hastalık kalmıyordu . Daha sonraları ölümsüzlük ilacını bulduğu ama daha sonra kaybettiği rivayet edilir . 3 farklı rivayette ölümsüzlük iksirini köprüden geçerken düşürmüş . Eline yazmış yağmur yağınca ıslanıp silinmiş . Bir diğeri de Allah’ın emri üzerine Cebrail A.s tarafından unutturulmuş veya yok ettirilmiş oldukları anlatılmakta . Ölümsüzlük iksirini bulup bulmadığı bilinmez ama Lokman hekimin hekimlerin üstadı olduğunu söylemek yanlış olmaz .

Birde şunu belirteyim Gerçekte biri Kur’an’da zikredilen ve kendisine hikmet verilmesi nedeniyle Lokmânü’l-hakîm (Lokman Hekim) diye tanınan, diğeri ise Arap şiirinde Lokmân b. Âd olarak geçen iki kişinin mevcudiyeti yanısıra zamanla muhtelif kişilere ait çeşitli özellikler de bu isim etrafında toplanmıştır.

Lokman’la ilgili çeşitli rivayetler yer almakta ve bu rivayetlerdeki bilgilerin aynı isimli ya da benzer niteliklere sahip farklı kişilere ait olduğu ve bunların birbirine karıştırıldığı ifade edilmektedir.

 

Bir de tıp alanında önemli çalışmalar yapmış değerli Türk ve Müslüman bilim adamları var .

İbn-i Sina , Akşemsettin , Farabi , Ali Bin Abbas , El-Razi , Ali Munşi, Ali Bin İsa , İbnü’n Nefis , Şanizade Mehmed Ataullah

 

 

Bir başka klasik: Mack Mahon, Çıngırak Yılan Yağı kralının, Romatizma ve Catarrh için Liniment. Nezle? Göründüğü kadar garip değil. Sadece eski moda bir tıkanıklık söyleme şekli – soğuk algınlığı ile gelen tür

Tarih öncesi tıp

Bitkilerin ilk kez tıbbi amaçlar için ( bitkicilik ) ne zaman kullanıldığını belirleyen bir kayıt olmamasına rağmen, bitkilerin iyileştirici ajanlar olarak, kil ve topraklar olarak kullanılması eskidir. Zamanla fauna davranışının emülasyonu yoluyla bir kuşaklar arasında bir tıbbi bilgi tabanı gelişti ve geçti. Kabile kültürü özel kastlar konusunda uzmanlaşırken şamanlar ve eczacılar şifacı rolünü yerine getirdiler. [1] İlk bilinen diş hekimliği , c. Neolitik diş hekimlerinin çakmaktaşı eğimli matkaplar kullandığı Baluchistan’da M.Ö. 7000. [2] Bilinen ilk trepanning işlemi yapıldı c. 5000 M.Ö. Ensisheim , Fransa’da. [3] Olası bir amputasyon yapıldı c. 4.900 M.Ö. Buthiers-Bulancourt, Fransa. Doğu Semitik kültürlerinde, ana tıbbi otorite, bir āšipu olarak bilinen bir tür şeytancı şifacıydı . [8] [9] [10] Meslek genellikle babadan oğula [8] kabul edildi ve son derece saygın bir şekilde tutuldu. [8] Daha az sıklıkta görülme sıklığı, modern bir doktora [7] daha çok karşılık gelen ve temel olarak çeşitli şifalı otlardan, hayvansal ürünlerden ve minerallerden oluşan halk ilaçları kullanılarak fiziksel belirtileri tedavi eden, asu olarak bilinen başka bir şifacı idi. [7] Kadın veya erkek olabilen bu doktorlar da yaralar giydiler, uzuvlar çıkardılar ve basit ameliyatlar yaptılar. Kahun Jinekolojik Papirüs [22] , hamile kalmayla ilgili sorunları da içeren kadınların şikayetlerini ele almaktadır. Atharvaveda ayrıca çeşitli hastalıklar için bitki reçeteleri içerir. Hastalıkları tedavi etmek için bitkilerin kullanılması daha sonra Ayurveda’nın büyük bir bölümünü oluşturur. [33] Hong Kong Çin Tıp Fakültesi , 1887’de Londra Misyoner Derneği tarafından kuruldu; ilk mezunu (1892’de) sonra Çin Devrimi’ne öncülük eden Sun Yat-sen oldu . Erkeklerin ve kadınların birbirine yakın olmaması gerektiğine dair toplumsal gelenek nedeniyle, Çin’in kadınları erkek doktorlar tarafından tedavi edilmeye isteksizdi. Galen, ortaçağ hekiminin üniversite anatomi müfredatının temeli haline gelen insan vücudunun fizyolojik bir modelini bıraktı, ancak Galen’in fikirlerinin bir kısmı yanlış olduğu için büyük ölçüde durgunluk ve entelektüel durgunluktan muzdaripti; bir insan vücudunu parçalamadı. Bizans doktorları tıbbi bilgileri genellikle ders kitaplarında derlemiş ve standartlaştırmıştır. Önde gelen doktor Paul Aegina tarafından yazılan Yedi Kitap’taki Tıp Özeti, özellikle kapsamlı bir tıbbi bilgi kaynağı olarak hayatta kaldı. Yedinci yüzyılın sonlarında yazılan bu özet, sonraki 800 yıl boyunca standart bir ders kitabı olarak kullanılmaya devam etti. Damarları gösteren 13. yüzyıl çizim. Bu eski tıbbi eserlerden elde edildi ve 19. yüzyıla kadar tüm batı tıbbına hâkim oldu. Teori, her bireyin içinde dört mizah veya temel sıvılar olduğunu – siyah safra, sarı safra, balgam ve kanın – bunların vücuttaki çeşitli organlar tarafından üretildiğini ve bir insanın sağlıklı kalması için dengede olmaları gerektiğini belirtti. Vücuttaki çok fazla balgam, örneğin akciğer problemlerine neden oldu; ve vücut dengesini sağlamak için balgamı öksürmeye çalıştı. [96] Konvansiyonların hepsi kapatıldı, ancak Harkness, kadınların – bazıları eski rahibelerin – ailelerinin dışındaki insanlara gerekli tıbbi hizmetleri sunan yeni bir sistemin parçası olduğunu buldu. Cemaatler, hastaneler ve özel aileler tarafından istihdam edildi ve bazı tıbbi, eczacılık ve cerrahi hizmetlerinin yanı sıra hemşirelik bakımı sağlandı. Alman Ferdinand Cohn’un belirli bir bakteri türünün spor aşamasına ilişkin raporuna dikkat çeken Alman doktor Robert Koch , Davaine’nin bacteridia’nın yaşam döngüsünü takip etti, sporları tanımladı, onlarla laboratuar hayvanlarını aşıladı ve antraks üretti – deneysel bir atılım patoloji ve germ hastalıkları teorisi . Pasteur’un grubu, sporların doğal ortamdaki rolünü doğrulayan ekolojik araştırmalar eklerken, Koch, 1878’de yaraların bakteriyel patolojisi üzerine bir dönüm noktası incelemesi yayınladı. 1881’de Koch, ” tüberkül basili ” nin keşfedildiğini, germeme teorisini ve Koch’un beğenisini topladı. ABD İç Savaşı Dünya çapında yayma

Amerika Birleşik Devletleri

1889 yılında kurulan Johns Hopkins Hastanesi , ikamet ve mermiler dahil olmak üzere çeşitli modern tıp uygulamalarına dayanıyordu . Quaker işletilen York Retreat 1796 yılında kurulmuş, ahlaki tedavisi için bir merkez ve yayımlanmasını takiben iltica reform modeli olarak uluslararası ün kazandı Samuel Tuke ‘ın Retreat Açıklaması (1813). On dokuzuncu yüzyıla kadar, delinin bakımı büyük ölçüde tıbbi değil, toplumsal ve aile sorumluluğuydu. Akıl hastasının büyük çoğunluğu, sadece kurumsal olarak sınırlandırılması muhtemel en yönetilemez ya da külfetli olan iç bağlamlarda tedavi edildi. [152] Bu durum on sekizinci yüzyılın sonlarından itibaren kökten değişime uğradı, çünkü deliliğin kültürel anlayışlarını değiştirirken, iltica ortamındaki deliliğin iyileştirilebilirliğinde yeni bulunan bir iyimserlik ortaya çıktı. [153] Artan bir şekilde, delilik, zihinsel ve ahlaki bir davranıştan daha fizyolojik bir durum olarak algılanmadı [154]dış zorlamadan ziyade, içsel kısıtlamayı telkin etmeyi amaçlayan doğru cevabın ikna olduğu görüldü. [155] Bu yeni terapötik duyarlılık olarak adlandırılan ahlaki tedavi , Fransız hekim özetlenmektedir edildi Philippe Pinel ait deliler ‘ın yarı-mitolojik unchaining Bicêtre Hastanesi Paris’te [156] 1796 yılında vakıf ile kurumsal bir ortamda ve gerçekleşen Quaker tarafından işletilen York Retreat , İngiltere’de. 20. yüzyıl boyunca, muazzam yaralanmaların iyileştirilmesi ve savaş koşullarında yaygın olan enfeksiyonların kontrol altına alınması için gelişmiş teknikler geliştiren sağlık görevlileri ve mobil hastane birimleri ile geniş çaplı savaşlara katıldı . Meksika Devrimi sırasında (1910–1920), General Pancho Villa , yaralı askerler için hastane trenleri düzenledi. Servicio Sanitario (“sıhhi servis”) olarak işaretlenen Boxcarlar , cerrahi ameliyathaneler ve iyileşme alanları olarak yeniden ele geçirildi ve 40 kadar Meksikalı ve ABD’li doktor tarafından görevlendirildi. [168] Kanadalı doktor Norman Bethune , MD mobil geliştirdiİspanya İç Savaşı’ndaki cephe operasyonları için kan nakli hizmeti (1936-1939), ancak ironik bir şekilde, kan zehirlenmesinden öldü. [169] Binlerce yaralı asker , plastik cerrahi veya rekonstrüktif cerrahide gelişmiş protez uzuvlara ve genişletilmiş tekniklere ihtiyaç duydu . Bu uygulamalar kozmetik cerrahi ve diğer elektif cerrahi türlerini genişletmek için birleştirildi . Kanıta dayalı tıp , 1990’lara kadar edebiyatla tanışmayan modern bir kavramdır.

 

7 Olağandışı Eski Tıp Teknikleri

Doktorların “zarar verme” şeklinde çalışmaları beklenir ancak tarih bunun bazen söylenenden daha kolay olduğunu gösteriyor.

Doktorların “zarar verme” şeklinde çalışmaları beklenir ancak tarih bunun bazen söylenenden daha kolay olduğunu gösteriyor.

 

1. Kan Alma

Tıp doktorları binlerce yıldır hastalığın yalnızca küçük bir “kötü kanın” sonucu olduğu inancına sarıldılar. Kan alma muhtemelen eski Sümerlerle ve Mısırlılarla başladı, ancak klasik Yunanistan ve Roma. Hipokrat ve Galen gibi etkili doktorlar, insan vücudunun dört temel maddeyle ya da “mizah” (diğer safra, siyah safra, balgam ve kanla) doldurulduğunu ve bunların uygun sağlığı korumak için dengede tutulması gerektiğini belirtti. Bunu akılda tutarak, ateşi veya diğer rahatsızlıkları olan hastalara sıklıkla fazla miktarda kan teşhisi kondu. Bedensel uyumu yeniden sağlamak için doktorları bir damarı açacak ve hayati sıvılarının bir kısmını bir hazneye boşaltacaktır. Bazı durumlarda, sülükler kanı doğrudan deriden emmek için bile kullanılıyordu.

Kan kaybından yanlışlıkla ölümle sonuçlanmasına rağmen, flebotomi 19. yüzyıla kadar ortak bir tıbbi uygulama olarak kaldı. Ortaçağ doktorları, boğaz ağrısından vebaza kadar her şeyin tedavisi için kan drenajını önerdiler ve bazı berberler saç kesimi ve tıraş ile birlikte bir hizmet olarak sıraladılar. Yeni araştırmalar iyiden daha fazla zarar verebileceğini gösterdikten sonra uygulama nihayet modası düştü, ancak sülük ve kontrollü kan alma günümüzde hala bazı nadir hastalıkların tedavisi için kullanılıyor.

2. Trepanasyon

İnsanlığın en eski ameliyat şekli de en korkunçlarından biridir. 7.000 yıl öncesine kadar, dünyadaki medeniyetler, hastalıkları tedavi etmenin bir yolu olarak kafatasındaki sıkıcı deliklerin uygulanmasıyla üçlü bir ilişki içerisinde oldu.Araştırmacılar, yalnızca bu korkunç beyin ameliyatı şeklinin ilk olarak nasıl ve neden geliştiği konusunda tahminde bulunabilir. Yaygın bir teori, bunun bir tür kabile ritüeli olabileceği, hatta hasta ve zihinsel hastalığa sahip olduğuna inanılan kötü ruhları salıvermek için bir yöntem olabileceğini savunuyor. Yine de diğerleri epilepsi, baş ağrısı, apseler ve kan pıhtılarının tedavisinde kullanılan daha geleneksel bir ameliyat olduğunu iddia ediyorlar. Peru’da bulunan Trepanned kafatasları, kafatası kırıkları tarafından geride bırakılan kemik parçalarını temizlemenin ortak bir acil durum tedavisi olduğunu da ima etti ve kanıtlar, hastaların çoğunun ameliyattan kurtulduğunu gösteriyor.

3. Civa

Civa toksik özellikleri nedeniyle ünlüdür, ancak bir zamanlar ortak bir iksir ve topikal tıp olarak kullanılmıştır. Eski Persler ve Yunanlılar bunu faydalı bir merhem olarak görüyorlardı ve ikinci yüzyıldan kalma Çin simyacıları yaşam ömrünü ve canlılığını arttırma yetenekleri nedeniyle sıvı cıva veya “hızlı gümüş” ve kırmızı cıva sülfürü ödüllendirdiler. Bazı şifacılar bile, zehirli cıva, kükürt ve arsenik içeren zararlı demleyiciler tüketerek, hastaların sonsuz yaşam ve su üzerinde yürüme kabiliyeti kazanacağına dair söz verdi. Bu diyetin en ünlü kayıplarından biri, ölümsüz kılmak için tasarlanan cıva haplarını içtikten sonra ölen Çin İmparatoru Qin Shi Huang’dı.

Rönesans’tan 20. yüzyılın başlarına kadar, Merkür ayrıca sifiliz gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar için popüler bir ilaç olarak kullanıldı. Bazı hesaplar, ağır metal tedavisinin enfeksiyonla mücadelede başarılı olduğunu iddia ederken, hastalar sıklıkla cıva zehirlenmesinden kaynaklanan karaciğer ve böbrek hasarından öldüler.

4. Hayvan Dung Merhemler

Eski Mısırlılar, belirli hastalıkların iyileşmesinde uzmanlaşmış doktorlarla tamamlanan oldukça iyi organize edilmiş bir tıbbi sisteme sahipti. Bununla birlikte, reçete ettikleri tedaviler her zaman enfiye değildi. Kertenkele kanı, ölü fareler, çamur ve küflü ekmek topikal merhemler ve sargılar olarak kullanılmıştır ve kadınlara bazen bozulmuş bir libido tedavisi için at tükürüğü verilmiştir.

Hepsinden iğrenç olan Mısırlı doktorlar insan ve hayvan dışkısını, hastalıklar ve yaralanmalar için bir tedavi çözümü olarak kullandılar. 1500 M.Ö. Ebers Papirrus’a göre, eşekler, köpekler, ceylanlar ve sinek pislikleri, iyileştirici özellikleri ve kötü ruhları engelleme yetenekleriyle kutlandılar. Bu itici çareler bazen tetanoz ve diğer enfeksiyonlara yol açmış olsa da, muhtemelen tamamen etkisiz değildi – araştırmalar bazı hayvan gübre türlerinde bulunan mikrofloranın antibiyotik maddeler içerdiğini gösteriyor.

5. Yamyam Kürleri

Kalıcı baş ağrıları, kas krampları veya mide ülseri muzdarip? Bir zamanlar, yerel doktorunuz insan eti, kan veya kemik içeren bir iksir reçete etmiş olabilir. Sözde “ceset tıbbı”, yüzlerce yıldır rahatsız edici derecede yaygın bir uygulamadır. Romalılar, düşmüş gladyatörlerin kanının epilepsiyi tedavi edebileceğine inanıyordu ve 12. yüzyıldan kalma eczacılar, Mısır’dan yağmalanan mumya özlerinden yapılan bir “özlü mumya” stoğunun tutulduğu için biliniyordu. Bu arada, 17. yüzyıl İngiltere’sinde, Kral Charles II, ufalanmış insan kafatasından ve alkolden yapılmış bir restorasyon demeti olan “King’s Drops” taslağının tadını çıkardığıyla biliniyordu.

Bu yamyam ilaçların büyülü özelliklere sahip olduğu düşünülüyordu. Vefat eden bir kişinin kalıntılarını tüketerek, hasta ruhunun bir kısmını da alarak, canlılığın ve iyiliğin artmasına yol açtı. Öngörülen tedavinin türü genellikle hastalık tipine tekabül ediyordu – kafatası migrenler için kullanıldı ve kas ağrıları için insan yağı – ancak taze stok almak korkunç bir süreç olabilirdi. Bazı durumlarda, hastalıklı bir şekilde taze öldürülen kişinin kanından ucuz bir bardak almak umuduyla idamlara katılabilecekti.

6. Wombering Womb

Eski Yunan doktorları, bir kadının rahminin kendi başına bir zihinle ayrı bir yaratık olduğuna inanıyordu. Plato ve Hipokrat’ın yazılarına göre, bir kadın uzun süre bekar kaldığında uterus – çocuk sahibi olmaya istekli bir “canlı hayvan” olarak nitelendirilen uterusu boğulma, nöbet ve histeriye neden olan vücudu üzerinde serbestçe kayabilir ve kayabilir. Bu meraklı teşhis, bir şekilde Romalılar ve Bizans dönemlerine kadar sürdü – doktorlar rahmin bağlar tarafından yerinde tutulduğunu öğrendikten sonra.

Rahmlerinin geçmeye devam etmesini önlemek için, eski kadınlara genç evlenmeleri ve mümkün olduğunca çok çocuk sahibi olmaları önerildi. Zaten serbest bırakılan bir rahim için, doktorlar, pozisyonlarını geri getirmeye çalışmak için terapötik banyoları, infüzyonları ve fiziksel masajları önerdiler. Hastanın kafasını kükürt ve ziftle “fümigasyon” yapabilirler; aynı zamanda, uylukları arasında hoş kokulu losyonlar sürterek, rahminin kötü kokulardan kaçacağı ve tekrar doğru yerine geri döneceği mantığı.

7. Babil Kafatası Kürü

Eski Babillilere göre, çoğu hastalığın şeytani güçler ya da tanrılar tarafından geçmiş yanılsamalar için cezalandırılmasının sonucu olduğu düşünülüyordu. Doktorlar genellikle rahiplerle ve şeytan çıkarma uzmanlarıyla modern doktorlardan daha yaygındı ve tedavileri genellikle sihrin bir parçasını içeriyordu. Örneğin, bir hasta dişlerini topraklarsa, şifacı ölen bir aile üyesinin hayaletinin uyurken onlarla temas etmeye çalıştığından şüphelenebilir. Eski nekromantik metinlere göre, doktor, bir hafta boyunca insan kafatasının ruhunu yok etmenin bir yolu olarak uyumasını tavsiye eder. Bu rahatsız edici tedavinin işe yaradığından emin olmak için, diş değirmeni her gece yedi kez kafatası öpmek ve yalamak için talimat verildi.

 

Eski Bir Çağın ‘Meşru’ Tıbbı

Bir şirket astım semptomlarını hafifletmek için eroin tabletleri sattı.

Doktorlar ağrı giderici özelliklerini keşfettikten sonra diş ağrısı için kokaindüşüşü piyasaya sürüldü. Bir Belçika şirketi bile kokain boğaz pastillerini “şarkıcılar, öğretmenler ve hatipler için vazgeçilmez” olarak tanıttı. Diş hekimleri ve cerrahlar da kokaini anestezik olarak kullandılar.

1800’lerin sonundaki doktorlar bu ilaçların meşru olduğunu düşünürken, bazen “burun” adı verilen bir dizi gölgeli patent ilacı da bu dönemde gelişti. Doktorlar sifiliz tedavisinde arsenik ve civa kullandılar 1940’larda penisilinkullanılmadan önce.

 

Genital Ülserleri Tedavi Etmek için piton

Hayvan safrası bir zamanlar Çin’de bir dizi rahatsızlığın tedavisinde terapötik olarak kullanılmıştır. Göre Gastroenteroloji Dünya Dergisi , piton safra “genital bölge ülserini tedavi etmek haricen kullanılan.”

Kötü nefes tedavisi için fil safrası

Etrafta bir şişe fil safrası varken kimin nefes alabilenlere ihtiyacı var? Eski Çin doktorları ve eczacıları, su ile seyreltilmiş fil safrasının ağız kokusunu hafifletebileceğine inanıyordu . Bir milkshake olarak daha iyi tadı olurdu hayal ediyoruz.

Depresyon için Kokain

Pinterest’te paylaş

Sigmund Freud, psikolojiye olan katkılarından dolayı çok değerlidir. Hastalarına sürekli olarak kokain reçetesi verdiği için daha az saygı görüyor. Yalnız olduğundan değil. Bazı 19. yüzyıl doktorları , depresyondan migrenlere ve diş ağrısına kadar bir dizi rahatsızlığın tedavisindekokain kullanımını savundu.

Kan Alma (ve Sülük)

Etrafındaki en eski tıbbi uygulamalardan biri olan kan alma, hastalardan kanın sülükler yoluyla boşaltılmasını ve / veya yaylı bir neşter gibi metalik enstrümanların dehşet edilmesini içerir .

Popüler antik Yunanistan , Mısır ve 19 inci sonra yüzyıl Avrupa, ağrılı uygulama gözden düştüvampirler tıp dergilerinde yazmayı bıraktı doktorlar fark o zararlı ve kötü oldu.

Siğiller İçin Salyangoz Sümüğü

Oxford Üniversitesi açıklıyor salyangoz bir siğil üzerindeki balçık yürüyüş yapacağını, birisi (genellikle bir diken ile) ölüme salyangoz bıçaklardım ve salyangoz uzak kurudu ve ölürken sonra, bu yüzden de siğil olur. Bunun kolay olduğunu kim bilebilirdi?

Hemoroitleri Sıcak Ütülerle Tedavi Etmek

Pinterest’te paylaş

Sitz banyosunu unut. Ortaçağ el yazmaları , 12. yüzyıl cerrahlarının ağır hemoroidleri onları bir kepçe demiriyle yakarak tedavi edeceklerini ortaya koyuyorlar – çünkü yapabiliyorlardı.

Trepanning – Kafatasına Delik Açma

Hiç kafanın çok acıtıyormuş gibi hissettiğini patlatacak mı?Bu tamamen muhtemel olmasa da, doktorların kafatasına ciddi kraniyal baskıyı hafifletmek için kelimenin tam anlamıyla bir delik açacağı bir zaman vardı. Arkeolojik kanıtlar , birçok kişinin prosedürde hayatta kaldığını gösteriyor . Bununla birlikte, bugünün doktorları bu fikre satılmamaktadır .

Çocuklar için Eroin Öksürük Şurubu

Bayer bu günlerde çoğunlukla aspirin ile ilişkili. Ancak 1920’lerde, Alman uyuşturucu devi eroini çocuklar için öksürük ilacı olarak ilan etti . Bayer’in ana şirketinin Nazilerin milyonlarca Yahudiyi yok etmesine yardım ettiğini fark edene kadar bu yanlış geliyor . Peki, şeyler düzeninde, küçük bir eroin nedir?

Frengi Tedavisinde Sıtma

Pinterest’te paylaş

Hastalıkları bilerek hastalarına inanılmaz derecede ölümcül şekilde vererek tedavi etmek insanı çılgınca bulur. Fakat tam olarak Avusturyalı doktor Julius Wagner-Jauregg’in 1920’lerde yaptığı şey: sıtmaya bağlı ateşlerin sifiliz tedavisinde yardımcı olabileceğini keşfetti. Çabalarından dolayı Nobel Ödülü’nü bile kazandı . Ciddi anlamda.

Elbette, sıtmanın sizi öldürebileceği gerçeği göz önüne alındığında, bu süreçte çok sayıda hasta öldü. Bu nedenle doktorlar artık yönteme abone değil.

Dişlerinizi Beyazlatmak için İdrar

Diş macunu için ödeme bıktınız mı? Eski Romalılardan ilham alabilir ve dişlerinizi amonyak bakımından zengin idrarla fırçalayabilirsiniz.

Smithsonian’a göre , Roman doktorlar (ve şairler) çişin – ücretsiz, en son kontrol ettiğimiz – dişlerinin inci gibi beyaz bırakabileceğine inanıyorlardı.

Ateş ve Baş Ağrıları Tedavisi İçin Arsenik

Eğer bir barmen zehirini seçmeni isterse, arsenik isteme.İlaç çok toksiktir ve dokunmaz. Ancak yüzyıllar boyuncaateş, baş ağrısı, sifiliz ve kan hastalıkları gibi sayısız durumu tedavi etmek için kullanıldı .

Dünyanın en büyük ilaç şirketinde görev alan Ronald Diggelman bir itirafta bulundu ” ilaç firmaları için tedavi edilmiş her hasta kaybedilmiş müşteri demektir”

birçok ilaç şirketinin felsefesi ; ‘öldürmeyin ama sakın iyileştirmeyin ‘ şeklindedir.  tansiyon şeker kalp kemik erimesi bu hastalıklar ilaç firmaları için altın yumurtayan tavuklardır.  İlaç şirketleri kansere tedavi falan aramıyor. İyileştirmeden kanserli bir şekilde daha uzun süre yaşatıp insanları sömürmeyi hedefliyorlar. Dünyanın bunu bilmeye hakkı var.

 

Sözleriyle 2018 yılına damga vurmuştu .

Ronald Diggelman’ın söyledikleri doğru hatta daha da acı .

Yıllarca labaratuvarlarda virüs ve ilacı geliştiriliyor daha sonra korkunç planlar devreye sokuluyor . Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu bilinen adıyla SARS, Ebola, kırım kongo kanamalı ateşli hastalığı  ,Kuş gribi ,  domuz gribi yani h1n1 gibi birçok ölümcül virüs labaratuvarlarda meydana getirilip ilaçları sayesinde ilaç firmaları için çok büyük gelir kaynağı halini aldı .

 Bunlardan ayrı olarak dünyanın farklı yerlerinde aralarında türk doktorlarında bulunduğu kanser ve aids e çözüm bulduğunu açıklayan bilim adamları var . Ayrıca tıp alanında yapılmış çok önemli bilimsel buluşlar da var

İnsülin Salgılayan Sentetik Hücre

Soğuk algınlığını tedavi edecek virüsün kodu çözüldü

Bir hücrenin üzerindeki virüsü gösteren mercek

Üç etaplı radyoimmünoterapi ile kolon kanser tedavisi

Nanorobotlar; Kanser Hücrelerini Yok Ediyor

Resveratrol Analogları

Vagus Sinir Stimülatörü

Mikroiğneli Yama

İnsan Dondurma

 insanın vücudunun içini gösterebilen Medikal Kameralar

her tür hücreyi onarabilen Doku Nano transfeksiyonu

Sakızla Kanser Teşhisi

Sivilce Aşısı

Bir kanser “aşısı” farelerde bulunan tümörleri ortadan kaldırdı.

Araştırmacılar migrenleri önleyebilecek bir enjeksiyon yarattı.

Akıllı kontakt lensler, diyabetli kişilerde kan glukozunu izleyebilir.

Derin beyin stimülasyonu (DBS) inmeden felçli hastalar için bir atılım sunuyor.

Lösemi için Landmark gen terapisi onaylandı

  İlk robot yardımlı süper mikrocerrahi 

Kalp hastalığına neden olan yeni gen keşfedildi

AKILLI TELEFON  ile KALP İZLEME yani ekg

Geliştirilmiş izleme: Giyilebilir bir EKG ve düşme dedektörü

Şeker hastaları için yapay bir pankreas

Kolesterol u azaltan ilaçlar

Uyku apnesi için geliştirilmiş tedaviler

Daha hedefli, kesin meme kanseri tedavileri

ameliyat sonrası daha hızlı iyileşme

ASL hastaları düşünceleri ile iletişim kurabilecektir

Gen düzenleme yoluyla hastalıkları tedavi etme (CRISPR teknolojisi)

Saydığım buluşlar insanlığa eşit şekilde ulaşabilirse birçok hastalığa erken tanı konmasına ve birçok hastalığın tedavi edilmesini sağlayacak .

Bakalım gelecekte tıp nasıl olacak

 

1 views

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir